• 0935450089
  • cloverspadalat@gmail.com
  • 27/ 5 Hai Ba Trung Street, Da Lat City, Lam Dong Province

  • 266 Tran Phu Street, Phuoc Ninh Ward, Hai Chau District, Da Nang City

  • 28C Nguyen Trung Truc Street, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

CLOVER SPA - FIND YOUR PEACEFUL PLACE

 

Head Office - Danang:

Address: 266 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

Hotline :  0909 433 086

 

Dalat Branch:

Address: 27/5 Hai Bà Trưng, Phường 6, Đà Lạt

Hotline : 0935 45 00 89

 

Nha Trang Branch:

Address: 28C Nguyễn Trung Trực, Tân Lập, Nha Trang Khánh Hòa

Hotline : 0905 520 089

 

Opening hours: 09:00 am - 22:30 pm

 

For partnership inquiries:

Address: 266 Trần Phú, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

Office: 0935 733 689