cloverspa logo

 • 0935450089
 • cloverspadalat@gmail.com
 • 27/ 5 Hai Ba Trung Street, Da Lat City, Lam Dong Province

 • 266 Tran Phu Street, Phuoc Ninh Ward, Hai Chau District, Da Nang City

 • 28C Nguyen Trung Truc Street, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

Clover spa

Clover spa Dalat

삼천 꽃이 피는 도시에 숨어있는 나, 사랑의 도시, 봄과 안개로 가득한 도시. Clover Spa - 마사지 다낭은 자신에게 안호이의 옷을 입혀, 그곳에서는 생활이 평화롭게 흘러갑니다. 이불처럼 덮인 오래된 지붕, 등잔의 다양한 색상으로 잠긴 길, 새로운 독립된 색깔, 몽환적인 다낭 사이에서.

또한보십시오

프로모션 정보

뉴스-활동 i

 • chao-don-nam-moi-cung-clover-spa

  "Clover Spa에서 봄을 맞이하세요: 휴식, 신선함, 우아함"

  새해 초에는 집집마다 즐거움이 넘치며 가족, 친척 및 친구들과 함께 따뜻한 순간을 즐기며 휴식을 취합니다. 이 분위기에 동참하여 클로버 스파는 모든 스파 마사지 서비스에 대해 20% 할인 혜택을 제공하여 감사의 마음을 전합니다. 평화로운 환경과 탁월한 서비스 품질을 제공하기 위해 새해 동안 고객 여러분이 휴식을 취하고 서비스를 경험하는 동안 보다 편안함을 느낄 수 있도록 노력하겠습니다.

 • massage-chan-tai-da-lat

  마사지 발 및 발목 해독

  일상 생활에서는 종종 우리가 신경 쓰지 못하고 발의 중요성을 잊어버릴 수도 있습니다. 발이 아플 때나 피로를 느낄 때에야 비로소 발에 주의를 기울이며 발 마사지를 하게 됩니다. 발 마사지는 빠르게 통증을 완화하는 방법입니다.

 • massage-aroma-clover-spa-da-lat

  향기 마사지 - 클로버 스파

  아로마 마사지는 천연 향기 오일을 사용하여 식물 추출물, 과일 또는 다른 스타일의 향기를 가진 오일을 사용하여 휴식, 기분 개선, 스트레스 감소 및 신체 회복에 도움을 주는 마사지 방법 중 하나입니다. 이는 전문 스파에서 필수적인 건강 및 정신 관리 프로세스입니다. 따라서 다날라트 클로버 스파에서는 전문적으로 훈련된 마사지 전문가들이 최고의 아로마 마사지를 제공하기 위해 철저하게 교육받고 있으며, 고객들에게 최고의 휴식을 선사합니다.

 • clover-spa-da-lat (2)

  여행자들이 놓칠 수 없는 휴식 장소

  요즘은 마사지 스파 휴식 장소가 버섯처럼 생겨나고 있으며, 달랏시의 거의 모든 곳에 활동 중인 마사지 스파 시설이 있습니다. 그러나 특히 여행자에게 가장 신뢰할 수 있고 최고 품질의 스파 마사지 장소를 소개하기 위해서는 달랏의 클로버 스파 마사지를 언급해야 합니다. 이곳에서의 매력적인 특징들을 함께 알아보시죠!

Clover Spa 사진

 • spa-da-lat-27
 • spa-da-lat-28
 • spa-da-lat-20
 • spa-da-lat-33
 • spa-da-lat-21
 • spa-da-lat-23
 • spa-da-lat-6
 • spa-da-lat-9
 • spa-da-lat-10
 • spa-da-lat-12
 • spa-da-lat-13
 • spa-da-lat-5
 • spa-da-lat-16
 • spa-da-lat-17
 • spa-da-lat-19
 • spa-da-lat-1
 • spa-da-lat-3
 • spa-da-lat-34
 • spa-da-lat-38
 • spa-da-lat-35
 • spa-da-lat-24
 • spa-da-lat-26
 • spa-da-lat-37
 • spa-da-lat-7
 • spa-da-lat-18
 • spa-da-lat-22
 • spa-da-lat-30
 • spa-da-lat-29
 • spa-da-lat-32
 • spa-da-lat-28
 • spa-da-lat-27
 • spa-da-lat-31
 • spa-da-lat-33
 • spa-da-lat-30
 • spa-da-lat-32
 • spa-da-lat-26
 • massage-tai-clover-spa-da-lat Small
 • massage-tai-clover-spa-da-lat-1 Small

고객 피드백

 • My wife & I tried their signature bamboo massage. Our therapists (Thao & Chi) were great. We wished that we could go again.

  kh2

  Camille Pierre

 • I've come here 2 times on my trip. And its not make disappointed . Spa decorated very nice. And my therapist Hien, She very professional, friendly, and happy. I feed comfortable when i come here, if have another chance, i will comeback this spa. Thanks all staff especially therapist Hien.

  kh1

  cheshire_nbt

 • 깨끗하고, 체계적이고, 가격도 적당합니다.

  다만 마사지 스타일이 강하게 누르는 타입이 아니고 부드러운 아로마 마사지 스타일인듯합니다. 즉, 꾹꾹눌러 근육 풀고싶은 분에겐 비추합니다.

  kh3

  Deayong Lee

 • Trong chuyến du lịch tại đà nẵng với gd. Vc mình đã có dịp ghé và trãi nghiệm dv. Thật sự mọi thứ ở đây khiến mình và v rất hài lòng. Nếu có dịp nhất định sẽ quay lại đây một lần nữa.

  khach-hang

  Companion712476

 • Massage body - Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, dịch vụ đa dạng, chất lượng xứng đáng với giá thành. Cơ sở vật chất hiện đại, lịch sự.

  khach-hang-1

  AnhVanL2

 • I've come here 2 times on my trip. And its not make disappointed . Spa decorated very nice. And my therapist Hien, She very professional, friendly, and happy. I feed comfortable when i come here, if have another chance, i will comeback this spa. Thanks all staff especially therapist Hien.

  kh1

  cheshire_nbt

 • Massage body - Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, dịch vụ đa dạng, chất lượng xứng đáng với giá thành. Cơ sở vật chất hiện đại, lịch sự.

  khach-hang-1

  AnhVanL2

 • Trong chuyến du lịch tại đà nẵng với gd. Vc mình đã có dịp ghé và trãi nghiệm dv. Thật sự mọi thứ ở đây khiến mình và v rất hài lòng. Nếu có dịp nhất định sẽ quay lại đây một lần nữa.

  khach-hang

  Companion712476

 • 깨끗하고, 체계적이고, 가격도 적당합니다.

  다만 마사지 스타일이 강하게 누르는 타입이 아니고 부드러운 아로마 마사지 스타일인듯합니다. 즉, 꾹꾹눌러 근육 풀고싶은 분에겐 비추합니다.

  kh3

  Deayong Lee

 • My wife & I tried their signature bamboo massage. Our therapists (Thao & Chi) were great. We wished that we could go again.

  kh2

  Camille Pierre